Latest news

КЗК глоби МОБИЛТЕЛ за нелоялно привличане на клиенти
JUL

12

2013

КЗК глоби МОБИЛТЕЛ за нелоялно привличане на клиенти

Производството срещу нелоялно привличане на клиенти от "Мобилтел" е образувано по искане на "Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори ТВ Клуб 2000" в Комисията за защита на конкуренцията.Комисията санкционира "Мобилтел" ЕАД като наложената глоба на мобилния оператор, е в размер на ...

read more